Kho Thuốc Ống

Kho Thuốc Viên

SĐK: VD-30929-18

Viên nang cứng

SĐK: VD-30484-18

Viên nén bao phim

SĐK: VD-27352-17

Thuốc bôi ngoài da

SĐK: VN-18723-15

Dung dịch nhỏ mắt

SĐK: VD-34095-20

Thuốc mỡ tra mắt

SĐK: VN-20958-18

Kem bôi da

SĐK: VD-33639-19

SĐK: VD-22142-15

Viên nang cứng

Kho Dịch Truyền

SĐK: VN-22248-19

SĐK: VD-23168-15
18,900 

thùng 20 chai 250ml

SĐK: VD-29314-18
12,495 

thùng 20 chai 500ml

SĐK: VD-25876-16
9,450 

thùng 20 chai 500ml

SĐK: VD-28252-17
7,644 

thùng 20 chai nhựa 500ml

SĐK: VD-21954-14
7,644 

thùng 20 chai nhựa 500ml

SĐK: VD-22591-15
8,085 

Thùng 20 chai nhựa 500ml