Kho Thuốc Ống

Kho Thuốc Viên

SĐK: VD-22142-15

Viên nang cứng

SĐK: VD-20058-13

Viên bao tan trong ruột

SĐK: VN-20124-16

Viên nén bao phim

SĐK: VD-20520-14

Viên nén bao phim

SĐK: VD-34145-20

Thuốc mỡ bôi ngoài da

SĐK: VD-34111-20

Viên nén giải phóng kéo dài

SĐK: VD-29755-18

Thuốc mỡ bôi daTuýp 15g

Kho Dịch Truyền

SĐK: VN-22248-19

SĐK: VD-23168-15
18,900 

thùng 20 chai 250ml

SĐK: VD-29314-18
12,495 

thùng 20 chai 500ml

SĐK: VD-25876-16
9,450 

thùng 20 chai 500ml

SĐK: VD-28252-17
7,644 

thùng 20 chai nhựa 500ml

SĐK: VD-21954-14
7,644 

thùng 20 chai nhựa 500ml

SĐK: VD-22591-15
8,085 

Thùng 20 chai nhựa 500ml