44,800 

Cloxacilin 1g.
Bột pha tiêm

Mã: VD-26156-17 Danh mục: