15,000 

Dung dịch tiêm,Hộp 10 lọ nhựa, hộp 20 lọ nhựa, hộp 50 lọ nhựa x 10ml,Tiêm

Mã: VD-24590-16 Danh mục: